У серыі «Падручнік бакалаўра тэалогіі» выдадзены вучэбны дапаможнік «Склад і канон Свяшчэннага Пісання Старога Запавету ў асноўных хрысціянскіх канфесіях»

19 мая 2022

top.jpg

У Выдавецкім доме «Пазнанне» ў серыі «Падручнік бакалаўра тэалогіі» выйшаў у свет вучэбны дапаможнік кандыдата багаслоўя, выкладчыка Санкт-Пецярбургскай духоўнай акадэміі Б. А. Ціхамірава «Склад і канон Свяшчэннага Пісання Старога Запавету ў асноўных хрысціянскіх канфесіях».

Падручнік прысвечаны аднаму з найбольш цяжкіх пытанняў біблеістыкі — аб кананізацыі тэксту Свяшчэннага Пісання на працягу дзвюх тысяч гадоў.

Дакладнае і выразнае ўстанаўленне межаў Свяшчэннага Пісання заўсёды ўсведамлялася Царквой як адна з першарадных задач. Адсюль і пільная, неаслабная ўвага да шматлікіх праблем, якія ўзнікаюць пры вырашэнні дадзенага пытання, бесперапынныя спрэчкі, а часам і супярэчлівыя пастановы.

Неабходна адзначыць важнасць вызначэння біблейскага канону як нарматыўнага складу і аб'ёму Свяшчэннага Пісання, прынятага Царквой. Біблейскі канон — гэта прынятыя Царквой кнігі, якія карыстаюцца безумоўным даверам, выключным, бясспрэчным, ні з чым непараўнальным аўтарытэтам ва ўсіх значных аспектах веры і закліканыя прывесці вернікаў на шлях спасення. Гэта тэксты, на якіх Царква засноўвае сваё вучэнне. У гэтым заключаецца асноўная сутнасць і значнасць біблейскага канона.

У гэтым падручніку разгляд праблематыкі старазапаветнага канона ўяўляе сабой агляд і багаслоўскі аналіз фарміравання першай часткі хрысціянскай Бібліі, а таксама тых рашэнняў і азначэнняў, якія прымаліся ў дачыненні да складу Свяшчэннага Пісання Старога Запавету.

***

Барыс Аляксеевіч Ціхаміраў — кандыдат багаслоўя, дацэнт кафедры Свяшчэннага Пісання Санкт-Пецярбургскай духоўнай акадэміі і семінарыі. У сферу навуковых інтарэсаў Б. А. Ціхамірава ўваходзіць даследаванне гісторыі перакладу Бібліі на рускую мову.

«Падручнік бакалаўра тэалогіі» — праект, які не мае аналагаў у найноўшай гісторыі Рускай Царквы: падрыхтоўка поўнага камплекта падручнікаў па ўсім спектры навучальных дысцыплін для бакалаўрыяту духоўных школ Маскоўскага Патрыярхату, а таксама свецкіх навучальных устаноў, якія ажыццяўляюць навучанне на тэалагічных кафедрах.

Прэс-служба АЦАД/Патрыярхія.ru/Church.by