Выдавецтва Маскоўскай Патрыярхіі выпусціла «Вялікапосны Служэбнік» у 3-х частках

22 сакавіка 2021

103380__Т3__0034.jpg

Па шматлікіх просьбах святароў Выдавецтва Маскоўскай Патрыярхіі выпусціла «Вялікапосны Служэбнік» у сярэднім аналойным фармаце. Кніга будзе асабліва карысная свяшчэннаслужыцелям-пачаткоўцам, а таксама тым, чыё дадатковае Царкоўнае паслухмянасць не дае магчымасці часта здзяйсняць набажэнствы Вялікім постам і тым самым лёгка арыентавацца ў іх устаўных асаблівасцях.

Сярэдні аналойны «Вялікапосны Служэбнік», як і кішэнны варыянт, які выйшаў раней, падзелены на тамы ў адпаведнасці з ўстаўной асаблівасцю Вялікага посту — Лазарава субота і Страсная сядміца паводле ўставу стаяць асабняком ад Святой Четырохдзесятніцы («Свершівше святую Четыредесятніцу... — спяваецца на вячэрні пятніцы 6-й сядміцы). Такое дзяленне мае і практычную мэту: на працягу большай часткі Вялікага посту святару няма неабходнасці мець у першай частцы аб'ёмныя чынапаследаванні Страснога тыдня. А калі надыходзяць святыя і вялікія дні Тыдня Пакут, святар можа адкласці да наступнага года першы том і карыстацца наступным, кожны дзень у якім падрабязна і прадметна распісаны без адсылак да іншых старонак кнігі і без заблытанай навігацыі, заўсёды непазбежных пры абмежаваным аб'ёме. Пры гэтым, у адрозненне ад кішэннага варыянту, сярэдні аналойны «Вялікапосны Служэбнік» выпушчаны ў 3-х частках (том з паследаваннем службаў Тыдня Пакут таксама падзелены на дзве часткі для зручнасці размяшчэння кнігі на аналоі).

У сярэднім аналойным «Вялікапосным Служэбніку» чынапаследаванні таксама даюцца па прынцыпе «усё па парадку адзін за адным», за выключэннем свяцільнічных і ранішніх малітваў, якія шматкроць паўтараюцца і таму моцна павялічваюць аб'ём кнігі. Каб дамагчыся аптымальнай таўшчыні кнігі, якая дазваляе зручна размясціць яе на аналоі, гэтыя малітвы змешчаныя аднойчы ў кожным томе, і пры паўтарэнні іх у іншых месцах кнігі даецца толькі адсылка на іх. Выключэннем таксама з'яўляецца чынапаследаванне Літургіі свц. Васілія Вялікага ў Вялікую суботу ў 3-й частцы кнігі, поўнае дубляванне якога прывяло б да непрымальнага павелічэння аб'ёму кнігі.

Тое, што амаль усе тэксты служэбніка падаюцца цалкам, можа быць некалькі нудным для вопытных святароў, якія ведаюць многае на памяць, але будзе, несумненна, карысным для тых, хто толькі пачынае служыць, ці тых, хто ўсе тэксты прынцыпова прамаўляе па кнізе, каб нічога не наблытаць і не сказіць.

Указанні на малітваслоўі, выконваемыя хорам або чытальнікам, даюцца дробным кеглем ў выглядзе пачатковых фраз спеву або чытанага тэксту, што дазваляе святару, з аднаго боку, сачыць за ходам службы, з другога — дапамагае хутка знаходзіць вачыма тэкст екценні, малітвы або выгаласы, якія даюцца значна буйней і адразу бачныя з-за кантрасту кегляў.

Першая частка «Велікапоснага служэбніка» ахоплівае перыяд Святой Чатырохдзесятніцы: паўтараюцца службы сядмічных дзён, а таксама паследаванне ўтрані ў «памінальныя» суботы, устаў Тыдня Крыжапаклоннага з асаблівасцямі вынасу Пачэснага Крыжа, паследаванне ўтрані ў чацвер пятага тыдня («Марыіна стаянне») і ўтрані у суботу пятага тыдня (Пахвала Прасвятой Багародзіцы). Заключае кнігу паследаванне пасіі і месяцаслоў з лютага па красавік.

Для зручнасці карыстання выяўленчыя і вячэрня даюцца ў двух варыянтах: першы варыянт — калі няма Літургіі Ранейасвячоных Дароў, другі варыянт — калі яна здзяйсняецца. Паколькі дзён без Літургіі Ранейасвячоных Дароў больш, у кнізе спачатку завяршаецца цыкл для гэтых дзён: выяўленчыя, вячэрня, ліція аб памерлых, вялікае павячэр'е. А затым ужо даецца варыянт для серады і пятніцы (або іншага дня, калі на яго трапляе свята храма ці святога): выяўленчыя з адпаведным канчаткам, вячэрня і Літургія Ранейасвячоных Дароў.

У пачатку выяўленчых для зручнасці змешчаны ўваходныя малітвы.

У паследванні вялікага павячэрыя варыянт для першых чатырох дзён першай сядміцы з чытаннем Вялікага пакаяннага канона прп. Андрэя Крыцкага вылучаны з агульнага асноўным было дэкаратыўнымі раздзяляльнікамі.

Літургія Ранейасвячоных Дароў выкладзена паслядоўна, з богаслужэбнымі асаблівасцямі, прынятымі ў цяперашні час: перанос Дароў на антыфоны 18-й кафізмы, раскрыццё антымінса на патроенай екценні і да т. п.

Адразу пасля Літургіі змешчаны малітвы пасля Святога Прычашчэння ў паслядоўным выкладзе (малітвы, «Ныне отпущаеши...», Трысвятое па «Ойча наш...», трапар і кандак свц. Грыгорыя Дваяслова, Багародзічны і звычайнае заканчэнне).

Асобна даецца малебен вмч. Фёдару Цірану ў пятніцу першай сядміцы разам з канонам, каб святар мог, пры жаданні ці неабходнасці, чытаць яго па Служэбніку без дадатковай кнігі. Пасля канона змешчана малітва над колівам і адпуст гэтага дня.

У паследаванні ўтрані ў памінальныя суботы 2-й, 3-й і 4-й сядміцы Вялікага посту цалкам змешчана і 17-я кафізма.

У раздзеле «Тыдзень трэці святых пастоў» змешчана апісанне пераносу блюда з Крыжам на прастол перад пачаткам службы і парадак вынасу Крыжа пасля вялікага славаслоўя. Следам змешчаны парадак пакланення Крыжу ў панядзелак і сераду Крыжапаклоннага тыдня і ў пятніцу — парадак пакланення і аднясення Крыжа ў алтар.

У паследаванні ўтрані суботы 5-й сядміцы (Пахвала Прасвятой Багародзіцы) у кожным месцы чытання Акафіста паказваецца дыяпазон ікасаў і кандакоў з іх першымі словамі для больш зручнай арыентацыі ў чытанні.

У канцы кнігі змешчаны фрагмент Месяцаслова — з лютага па красавік уключна — у адпаведнасці з магчымымі межамі Святой Чатырохдзесятніцы. Месяцаслоў прыведзены ў адпаведнасць са складам сучаснага царкоўнага календара.

Другая і трэцяя часткі «Вялікапоснага служэбніка» — паследаванне службаў па днях, пачынаючы з утрані суботы святога праведнага Лазара і заканчваючы Літургіяй у Вялікую суботу і малітвай благаславення хлябоў і віна пасля яе. Другая частка сканчаецца Вялікай Серадой. Трэцяя частка — з Вялікага Чацвярга па Вялікую Суботу.

Усе службы, якія маюць свае істотныя асаблівасці, для зручнасці дадзены для кожнага дня асобна, пачынаючы з Вялікага Чацвярга. На выяўленчых у Вялікі Чацвер гэтак жа, як і ў першай частцы, змешчаны ўваходныя малітвы. Пасля выяўленчых дадзены малітвы аблачэння і паследаванне праскамідыі. Літургія свц. Васілія Вялікага, якая пачынаецца з вячэрні, цалкам змешчана ў Вялікі Чацвер.

У Вялікую Суботу Літургія свц. Васілія, таксама пачынаецца з вячэрні, выкладзена да «Рцем всі...» пасля Евангелля. Далей трэба перагарнуць Служэбнік на адпаведнае месца Літургіі Вялікага Чацвярга, дзе ў чыне ў вядомых месцах службы прыводзяцца варыянты тэкстаў для Вялікай Суботы. А ў паследаванні Вялікай Суботы, пасля адсылкі на Вялікі Чацвер, прыводзіцца адразу адпуст Літургіі і малітва благаславення хлябоў і віна.

У устаўныя рубрыкі і загалоўкі Літургіі свц. Васілія дададзены напамінкі аб выхадзе для свяшчэннадзеянняў да святой Плашчаніцы ў Вялікую Суботу.

На ўтрані Вялікай Пятніцы чытанне кожнага пакутнага Евангелля з 12-ці забяспечана пачатковымі і канчатковымі словамі, а на палях дублюецца парадкавы нумар евангельскага чытання ў службе.

Устаўныя рубрыкі, увогуле і ў дэталях, адпавядаюць «Богаслужэбным указанням», якія шмат гадоў выпускаюцца Выдавецтвам.

У адпаведнасці з дзяленнем на тры часткі абрана і афармленне для кожнай з трох кніг. Хоць яны і складаюць камплект, але аформленыя па-рознаму. Першая частка — у цёмна-шэрым пераплёце, што больш адпавядае часу пакаяння. Другая і трэцяя часткі — у цёмна-зялёным і ў цёмна-чырвоным адпаведна, таму што ўтрымліваюць службы перыяду ад Лазаравай да Вялікай Суботы, які раней уваходзіў у склад Трыёдзі Цвятной. Кожная кніга — з залатым цісненнем, прычым рамкі тамоў, пры аднолькавым канструктыве, адрозніваюцца адзін ад аднаго ступенню ўпрыгожанасці ў адпаведнасці з перыядам, якія знаходзяцца ў кнізе.

Кнігі надрукаваны традыцыйным царкоўнаславянскім шрыфтам Triodion у дзве фарбы на афсетнай паперы і забяспечаныя кожная двума лясэ розных колераў.

Фармат кнігі адпавядае фармату ўпадабанага святарамі «Служэбніка» («Вячэрня і Утраня. Бажэственнай Літургія Іаана Залатавуснага»), выпушчанага выдавецтвам Маскоўскай патрыярхіі ў 2019 годзе.

Патрыярхія.ру / Church.by