30-31 мая ў Мінску пройдуць юбілейныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні

24 мая 2019

logo_kmch_2019.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя свв. Мяфодзія і Кірыла»

ДУА «Інстытут тэалогіі імя свв. Мяфодзія і Кірыла Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта»

Мінская духоўная акадэмія імя свц. Кірыла Тураўскага

Мінскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Ёханэса Рау

ДУА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

30-31 мая 2019 года ў горадзе Мінску адбудуцца юбілейныя ХХV Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні на тэму: «Спадчына святых Кірыла і Мяфодзія ў сусветнай духоўнай культуры».

Да ўдзелу ў чытаннях запрашаюцца прадстаўнікі навуковай і культурнай грамадскасці, кіраўнікі адукацыйных устаноў, выкладчыкі, аспіранты і студэнты дзяржаўных і царкоўных устаноў адукацыі, прадстаўнікі духавенства. Па выніках канферэнцыі плануецца выданне зборніка матэрыялаў.

Праблемнае поле і напрамкі працы чытанняў:

 • Духоўна-маральныя асновы беларускай культуры: спадчына святых Мяфодзія і Кірыла ў сучасным свеце

 • Асаблівасці перакладу Бібліі на нацыянальныя мовы

 • Тэндэнцыі і перспектывы развіцця біблеістыкі сёння

 • Руская Праваслаўная Царква і дзяржаўная ўлада ў XXI стагоддзі: праблемы і перспектывы дыялогу

 • Гісторыя Беларускай Праваслаўнай Царквы: недаследаваныя старонкі

 • Навука і багаслоўе: ад канфрантацыі да дыялогу

 • Сучаснае багаслоўе: шляхі развіцця

 • Міжканфесійны дыялог у прасторы навукі і культуры

 • Актуальныя праблемы рэлігіязнаўства ў XXI стагоддзі

 • Беларускае мастацтва сёння: традыцыі і сучаснасць

Мяркуемыя секцыі

Біблія ў жыцці грамадства

 • Роля Бібліі ў гісторыі і культуры Беларусі.
 • Праблемы перакладу Бібліі на нацыянальныя мовы.
 • Рэцэпцыя біблейскіх тэкстаў у творах дзеячаў сусветнай культуры.
 • Біблія — першакрыніца міжканфесійнага і міжрэлігійнага дыялогу.
 • Актуальныя праблемы сучаснай біблеістыкі.

Багаслоўе культуры

 • Багаслоўскае вымярэнне культуры.
 • Міжканфесійны дыялог: гісторыя і сучаснасць.
 • Узаемадзеянне хрысціянскіх цэркваў у Беларусі: праблемы і шляхі вырашэння.
 • Сучасныя праблемы праваслаўнага багаслоўя.
 • Традыцыйныя рэлігійныя каштоўнасці і сучасная культура.

Культура этнаканфесійнага добрасуседства

 • Чалавек у плюралістычным грамадстве.
 • Умовы добрасуседскіх узаемаадносін.
 • Этычная дабрадзейнасць у сучасным свеце.
 • Прынцыпы верацярпімасці.
 • На ростанях культур: дыялог ці маналог.
 • Маральнасць і антрапалогія (чалавек на мяжы XXI стагоддзя: сустрэча з Богам).
 • Рэлігія і пошукі сэнсу жыцця (сэнс жыцця і хрысціянская вера).
 • Добрасуседства ва ўмовах канфлікту.

Актуальныя пытанні гісторыі Беларускай Праваслаўнай Царквы

 • Праваслаўе ў гісторыі і культуры Беларусі.
 • Праблемы міжканфесійных адносін у гісторыі Беларусі.
 • Кніжнасць і асвета ў Заходняй Русі ў старажытнарускі і літоўскі перыяды.
 • Царкоўнае краязнаўства: праваслаўныя храмы і святыні.
 • Крыжовы шлях Праваслаўнай Царквы ў Беларусі ў 20 стагоддзі.
 • Гістарыяграфія царкоўнай гісторыі Беларусі: традыцыі і сучаснасць.
 • Святыя Белай Русі.

Хрысціянскія каштоўнасці і фарміраванне сацыяльнай рыначнай гаспадаркі

 • Гісторыя эканомікі і хрысціянскія каштоўнасці.
 • Хрысціянскія прынцыпы арганізацыі эканомікі і сацыяльная рыначная гаспадарка.
 • Хрысціянскае сацыяльнае вучэнне і канцэпцыі карпаратыўнай сацыяльнай адказнасці.
 • Хрысціянскія каштоўнасці і ўзаемасувязь парадкаў у сацыяльнай рыначнай гаспадарцы.
 • Карпаратыўная культура і хрысціянскія каштоўнасці.
 • Хрысціянскае разуменне пытанняў уласнасці і працоўных адносін.
 • Гісторыя развіцця хрысціянскай сацыяльна-эканамічнай думкі.
 • Сучасныя сацыяльна-эканамічныя праблемы ў святле хрысціянскага вучэння.

Хрысціянскія каштоўнасці ў сістэме адукацыі

 • Свецкі характар адукацыі і перспектывы рэлігійнай асветы ў сучаснай школе.
 • Метадычныя праблемы рэлігійнай асветы ў сучаснай сярэдняй школе.
 • Рэлігійная асвета і праблема стабільнасці поліканфесійнага грамадства.
 • Праваслаўныя каштоўнасці ў адукацыйным працэсе ў сучаснай школе.
 • Месца тэалогіі ў свецкай адукацыйнай сістэме.

 

Удзел у XXIII Міжнародных Кірыла-Мяфодзіеўскіх чытаннях

 

Для ўдзелу ў канферэнцыі да 5 мая 2019 года ўключна трэба запоўніць анлайн-форму па адрасе:

https://docs.google.com/forms/d/15Uv6UstjtZ32kS07gbzXRDubqlByGRn67wMmLQr1mTE/edit?usp=sharing

і прымацаваць тэкст выступлення з абавязковым указаннем тэматычнага кірунку або іншага мерапрыемства канферэнцыі, у якім плануецца ўдзел (імя файла: Прозвішча_Кірунак/Круглы_стол; назву напрамку або іншага мерапрыемства можна ўказаць у імені файла скарочана).

 

Звяртаем Вашу ўвагу на тое, што змяніліся правілы афармлення артыкулаў.

 

Патрабаванні да афармлення артыкулаў >>

Пражыванне і харчаванне ўдзельнікаў канферэнцыі забяспечваецца запрашаючым бокам. Рассяленне гасцей мяркуецца ў гасцінічных нумарах студэнцкіх інтэрнатаў БДУ і яго падраздзяленняў.

Па выніках канферэнцыі плануецца выданне зборніка дакладаў.

Кантактны тэлефон: + 375 (29) 252-71-45 (Юшкевіч Сяргей Аляксандравіч)

E-mail: kirmef2019@gmail.com  

Church.by