Выйшаў трынаццаты нумар біблейскага альманаха «Скрыжалі»

02 мая 2017

top.jpg

Выдавецтва Мінскай духоўнай акадэміі апублікавала трынаццаты нумар біблейскага альманаха «Скрыжалі». Нумар выдадзены ў серыі «Старазапаветныя даследаванні» па рашэнню кафедры біблеістыкі Агульнацаркоўнай аспірантуры і дактарантуры і кафедры біблеістыкі і багаслоўя Мінскай духоўнай акадэміі.

Галоўны рэдактар — архімандрыт Сергій (Акімаў), рэктар Мінскай духоўнай акадэміі, загадчык кафедры біблеістыкі Агульнацаркоўнай аспірантуры і дактарантуры, доктар багаслоўя, прафесар.

Выданне ўключана ў Агульнацаркоўны пералік рэцэнзаваных выданняў, у якіх павінны публікавацца вынікі даследаванняў суіскальнікаў царкоўных навукоўцаў ступеняў доктара багаслоўя, доктара царкоўнай гісторыі і кандыдата багаслоўя.

Зарэгістравана ў Расійскім індэксе навуковага цытавання (РИНЦ).

Рэкамендавана да публікацыі Выдавецкім саветам Беларускай Праваслаўнай Царквы.

У альманах увайшлі навуковыя артыкулы, прысвечаныя вывучэнню Старога і Новага Запавету. Аўтары артыкулаў разглядаюць праблемы біблейскага багаслоўя, тэксту, перакладу, герменеўтыкі, экзэгетыкі Бібліі.

ЗМЕСТ

Ад рэдакцыйнай калегіі. Архімандрыт Сергій (Акімаў)

Кніга Плачу (Плач Іераміі) у кантэксце сусветнай культуры. Г. В. Сініла

Багаслоўе «Вялікіх літургій» асвячэння Храма пры Саламоне і Езекіі (2 Пар. 5:5-7:10; 3 Цар. 8:3-66; 2 Пар. 29). Іерадыякан Аркадзь (Лазоўскі)

Шукаць Бога і не знайсці Яго. Каментар да Ас. 5:1-7. Ігумен Арсеній (Сакалоў)

У пошуках страчанага Эдэма: тлумачэнне Экл. 2:4-12. Архімандрыт Сергій (Акімаў)

Каляндарная праблема «Астранамічнай Кнігі Еноха» і кумранскага рукапісу «Штодзённыя малітвы» (4q503): ад тэорыі да практыкі. Іерэй Аляксандр Юр'евіч Зіноўкін

ДАДАТАК «Новазапаветныя даследаванні»

Эсхаталогія свяціцеля Віктарына Петавійскага (на прыкладзе тлумачэння XXV раздзелу Евангелля ад Матфея). Н.А. Хандога

Ад рэдакцыйнай калегіі

У апошнія гады часопіс «Скрыжалі» актыўна друкаваў артыкулы, падрыхтаваныя аспірантамі і дактарантамі Агульнацаркоўнай аспірантуры і дактарантуры (ОЦАД). У цяперашні час сувязі нашага выдання з ОЦАД яшчэ больш адужэлі — галоўны рэдактар «Скрыжаляў» стаў загадчыкам кафедры біблеістыкі ОЦАД, а адзін з аўтараў і членаў рэдкалегіі, ігумен Арсеній (Сакалоў) — прафесарам гэтай кафедры. Таму цяпершні выпуск выдаецца таксама па рэкамендацыі кафедры біблеістыкі ОЦАД. Акрамя гэтага, у пачатку 2017 года «Скрыжалі» атрымалі рэкамендацыю Выдавецкага савета Беларускай Праваслаўнай Царквы, былі ўключаны ў Агульнацаркоўны пералік рэцэнзаваных выданняў, у якіх павінны публікавацца вынікі даследаванняў суіскальнікаў царкоўных навукоўцаў ступеняў доктара багаслоўя, доктара царкоўнай гісторыі і кандыдата багаслоўя, і былі зарэгістраваныя ў Расійскім індэксе навуковага цытавання (РИНЦ). Усё гэта сведчыць аб росце аўтарытэту нашага часопіса, які ўступае ўжо ў сёмы год свайго быцця.

Навуковая грамадскасць у Расіі актыўна абмяркоўвае прызнанне тэалогіі як навуковай спецыяльнасці, якое адбылося ў 2015 годзе,  з гэтага часу быў створаны аб'яднаны савет па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый па навуковай спецыяльнасці 26.00.01 Тэалогія (гістарычныя навукі, філасофскія навукі), а таксама быў зацверджаны склад экспертнага савета Вышэйшай атэстацыйнай камісіі пры Міністэрстве адукацыі і навукі Расійскай Федэрацыі па тэалогіі. У сувязі з абазначанай дыскусіяй і працэсамі непазбежна павінна паўстаць і абмеркаванне пытання аб біблеістыцы як навуцы і яе месцы ў сістэме тэалагічных ведаў.

Шэраг даследчыкаў Бібліі ўспрымаюць біблеістыку як гісторыка-філалагічную навуку, якая вывучае Свяшчэннае Пісанне толькі з дапамогай тэксталагічнага і літаратурнага аналізу. Пры такім поглядзе біблеістыка аддзяляецца ад такіх багаслоўскіх дысцыплін, як ісагогіка, герменеўтыка і экзэгетыка. Іншыя, падрыхтаваныя ў сістэме царкоўнай багаслоўскай адукацыі, бачаць у біблеістыцы адну з багаслоўскіх навук, у якой і тэксталагічны, і літаратурны аналіз з'яўляюцца толькі падрыхтоўчымі этапамі для вывучэння таго, што робіць Біблію Свяшчэнным Пісаннем — яе тэалагічнага вучэння. У гэтым выпадку немагчыма аддзяленне ад біблеістыкі ісагогікі, герменеўтыкі і экзэгетыкі, а само вывучэнне Пісання праходзіць з апорай або аглядкай на царкоўную традыцыю чытання Бібліі, адлюстраваную ў працах старажытных царкоўных пісьменнікаў. Уяўляецца, што ў цяперашні час мы маем схаванае супрацьстаянне двух пазначаных пазіцый, але ў любым выпадку варта прызнаць, што без тэксталогіі і сучаснага літаратурнага аналізу ніякае сур'ёзнае вывучэнне Бібліі на сучасным этапе немагчыма. Хацелася б запрасіць аўтараў і чытачоў нашага часопіса да абмеркавання праблемы разумення біблеістыкі і яе адносін да тэалогіі (багаслоўя).

 МінДА / Church.by